Gümrük Nedir? Gümrükleme İşlemleri Nelerdir?

Gümrükleme hizmeti

Gümrük Nedir? Gümrükleme İşlemleri Nelerdir?

Gümrük, temelde bir devlet kurumu olarak bilinir. İthalat ve ihracat yapanları ilgilendiren gümrük, gümrük kanunlarına bağlı olarak ülkeye ithal veya ihraç edilen herhangi bir eşyanın üzerinden alınan yasal vergidir. Türkiye’de dahil olmak üzere bütün ülkelerin kendilerine ait gümrük bölgeleri bulunur. Burada gümrükleme işlemleri yapılır. Kurallara bağlı olarak bir dizi kontrol aşaması vardır. Gümrük memurları tarafından bu kurallara göre gümrüğe gelen ürün, mal ve eşya incelemeye alınır. Bu işlemler sırasında eğer memur gerekli görürse işlem yapma hakkına sahiptir.

Gümrükleme Olayı Nedir?

Gümrükleme olayı, ithalat ve ihracat için ülkeye gelen veya ülkeden dışarı çıkan mal ve eşyaların işlemlerinin kontrol altına alınmasıdır. Bu olay, bütün devletler tarafından uygulanır. Her birinin uyması gereken uluslararası yasa ve kurallar vardır. Ortak kurallar çerçevesinde gümrükleme olayı gerçekleşir.

Belirlenen çeşitli kurallara bağlı olarak ithal edilen veya ihraç edilecek ürünlerin incelemeleri yapılır. Bu kurallara göre de uyumsuz olanlar gümrükleme aşamasında reddedilebilir. Eğer sorun yok ve ithalat gerçekleşecekse bu duruma da “ithalat gümrük izni” denir. Gümrükleme nedir sorusunun cevabı ise özetle; tüm ürünlerin giriş ve çıkış işlemlerindeki iş birliği sürecidir.

Gümrükleme İşlemleri Nelerdir?

Gümrükleme işlemleri, herhangi bir ürün veya eşyanın ülkeye giriş çıkışı sırasındaki kontrol aşamalarının tümünü kapsar. Buna göre 5 maddede incelemek mümkündür:

 1. Gümrük rejimine tabi tutulması
 2. Serbest bölgeye konulması
 3. Eşyanın imhası
 4. Eşyanı yeni ihraç edilme süreci
 5. Eşyanın gümrüğe terk edilmesi

Gümrük Aşamaları

Gümrükleme aşamasında tüm giriş ve çıkış yapacak ürünlerin deneyimi sağlanır. Bu aşamada gümrük müşavirleri de müşterilere destek olur. Gümrükleme aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İlgili ürün veya malların tüm üretim sürecinin tamamlanması, paketlemesinin yapılması ve gönderime uygun olarak düzenlenmesi
 • Denizyolu veya karayolu taşımacılık gibi hangi nakliye türü seçilecekse bu organizasyonun sağlanması
 • Parsiyel taşımacılık işlemleri için konteynerlerin buna uygun hazırlanması.
 • Aktarımı sağlanacak konteynerlerin ükleme limanı veya gümrük kapısına nakledilmesi
 • İhracat yapacak ülkenin Gümrük Mevzuatına göre uygun olarak tüm belgelerin hazırlanması
 • Sevkiyat yapılması için gerekli olan Gümrük Beyannamesinin doğru şekilde ve eksiksiz olarak doldurulması
 • İhracat yapılacak ülkenin gümrük idaresi gözetiminde malların muayenesi ve kontrolünün yapılması
 • Gümrük bölgesinden malların ayrılmasıyla tüm işlemlerin sona ermesi

Gümrükleme İşleminde Kullanılan Belgeler Nelerdir?

Gümrükleme işlemleri için gönderici tarafın mallar ile birlikte birtakım belgeleri de hazır bir şekilde bulundurması gerekir. Gümrükleme sürecine geçilmeden istenen belgeler:

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Faaliyet Belgeleri
 • Vergi Dairesinden Alınacak Mükellefiyet Yazısı
 • Vekâletname

İthalat ve ihracatta istenen belgeler:

 • Ürüne ait orijinal fatura
 • Sigorta poliçesi (FOB veya CF ise geçerli)
 • Banka transfer dekontu
 • Ordino
 • Konşimento
 • Sanayice Taahhütnamesi
 • Bakım onarım belgesi
 • İthalat Avrupa’dan yapılacaksa ATR veya EUR-1 belgesi
 • İhracatta Türkçe fatura (1 orijinal, 3 suret)

Gümrük idarelerinde kullanılan belgelerden bazıları:

 • Gümrük Beyannamesi Formu
 • Emniyet ve Güvenlik Belgesi
 • Gümrük Statü Belgesi
 • Serbest Bölgelerden Avrupa Birliği’ne Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kâğıdı
 • Nihai Kullanıma İzin Başvuru Formu, İzin Belgesi ve Denetim Formu
 • Kontrol Belgesi ve Kontrol Belgesi Kullanma Talimatı
 • Yük Listesi

Gümrükleme İşleminde İhtiyacınız Olacak Diğer Belgeler:

 • Gümrük Beyannamesi
 • T.A. Karnesi
 • Analiz Raporu
 • T.R. Dolaşım Belgesi
 • Bitki Sağlık Sertifikası
 • Çeki Listesi
 • Koli Listesi
 • 1 Dolaşım
 • Ticari Fatura
 • Proforma Fatura
 • Konsolosluk Faturası
 • Tasdikli Fatura
 • Navlun Faturası
 • Gözetim Belgesi
 • Helal Belgesi

Gümrükleme İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Gümrükleme işlemlerinin süresi ülkelere, yönetmeliklere ve gönderilecek ürünlere göre değişebilir. Genel itibarıyla gümrükleme işlemleri 10 günü geçmeden tamamlanabilir. Buna istisna olarak eksik belge durumlarında veya ülkeler arası politik bir durum olduğunda sürecin uzaması mümkündür.